...

شرایط نگهداری :

  •   محصولات را دور از بخاری برقی و گازی،شوفاژ،منابع حرارتی قوی،لوله های آب گرم و بخار  قرار دهید.
  •   محصولات را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
  •   روی محصول ظرف پر از آب،گلدان و اشیای گرم مانند اتو و کتری قرار ندهید.
  •   جهت جلوگیری واژگون شدن محصولاتی که دارای چند کشو و درب از قبیل کمد و دراور می باشند،دربها و کشوها را یک جا باز نکنید.
  •   از قرار دادن و یا تکیه دادن اجسام سنگینی که موجب از بین رفتن  تعادل و واژگونی محصول می شوند خودداری کنید.
  •   از چسباندن هرگونه بر چسب و یا مواد چسبدار که ممکن است به سطح محصول آسیب برساند،اجتناب نمایید.
  •   از هل دادن و یا کشیدن محصولات روی زمین خودداری نمایید و برای جا بجایی محصولات از بلند کردن و حرکت دادن استفاده کنید.
آیسامبل
    پیشنهادات و انتقادات آیسامبل