...

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

   مبلمان خریداری شده توسط شما شامل ۱۸ ماه گارانتی مواد اولیه ۲۴ ماه گارانتی کلاف چوبی و ۶۰ ماه خدمات پس از فروش می باشد در مدت زمان گارانتی تمامی خدمات در مورد عیوبی که به تشخیص کارشناسان شرکت جزء موارد گارانتی می باشد به صورت رایگان بوده و پس از پایان این زمان با دریافت هزینه خدمات قابل ارائه خواهد بود. جهت دریافت خدمات با واحد ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش شرکت شماره های ۷-۷۶۲۱۷۴۷۵-۰۲۱  دا خلی ۱۱۷ تماس حاصل نمایید.