لطفا صبر کنید

شماره تماس: 02171350

نشانی: تهران منطقه صنعتی خرمدشت خیابان دهم غربی شماره 52

ایمیل دفتر مرکزی:info@aisamobl.com

ایمیل واحد فروش: sales@aisamobl.com

ایمیل روابط عمومی: PR@aisamobl.com

تلگرام: www.telegram.me/AisaMobl

ایسنتاگرام: www.instagram.com/aisamobl